شعری از لری او.دین

ویتامین‌ها گیجم کرده‌اند –  لری او.دین ( برگردان از رضا مرتضوی)

اقرار می‌کنم که گیج شده‌ام

دیروز

قرصی که باید روزی یک‌بار می‌خوردم را

دوبار خوردم

و حالا فرداست

شعری از لری او.دین

نوشته رضا مرتضوي

شعر توضیح اثر ارنست یاندل

شعری از ارنست یاندل

توضیح – ارنست یاندل ( برگردان از رضا مرتضوی )

که هرگز

زندگی‌نامۀ خودش را

نخواهد نوشت

چرا که زندگی‌اش

به دید او آن‌قدر

کثیف می‌آید

که تنها

چند نقطه را، نقاطی خونین را

هنوز به یاد می‌آوَرَد

با این‌حال هرگز

شک نخواهد کرد

برای فرو رفتن در کثافت

و بیرون کشیدن

چیزهایی که احتمالا

به کمک‌اش خواهند آمد

برای نوشتن شعر

هدف نفرت‌انگیزش

در زندگی

نوشته رضا مرتضوي