شعر توضیح اثر ارنست یاندل

آذر ۴ام, ۱۳۹۱

شعری از ارنست یاندل

توضیح – ارنست یاندل ( برگردان از رضا مرتضوی )

که هرگز

زندگی‌نامۀ خودش را

نخواهد نوشت

چرا که زندگی‌اش

به دید او آن‌قدر

کثیف می‌آید

که تنها

چند نقطه را، نقاطی خونین را

هنوز به یاد می‌آوَرَد

با این‌حال هرگز

شک نخواهد کرد

برای فرو رفتن در کثافت

و بیرون کشیدن

چیزهایی که احتمالا

به کمک‌اش خواهند آمد

برای نوشتن شعر

هدف نفرت‌انگیزش

در زندگی